Công an huyện Quảng Ninh chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, vì nhân dân phục vụ

630

Huyện Quảng Ninh có 15 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên 1190,89 km2 với gò đồi, cồn cát, núi cao, phía Bắc giáp thành phố Đồng Hới, phía Nam giáp huyện Lệ Thủy, phía Tây là dãy núi Trường Sơn có chiều dài 38km giáp với CHDCND Lào, phía Đông có bờ biển dài 25km, vùng nội địa có địa hình chủ yếu là đồng bằng và gò đồi, tập trung đông dân cư sinh sống. Mạng lưới giao thông thuận lợi với các tuyến đường như: Tuyến đường Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Hồ Chí Minh nhánh Đông và tuyến đường sắt Bắc – Nam cùng hệ thống sông ngòi đan xen góp phần tạo nên hệ thống giao thông thủy, bộ hoàn chỉnh. Với ưu thế về điều kiện vị trí địa lý và  giao thông thuận lợi giúp huyện Quảng Ninh trở thành nơi giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền.

Công an huyện Quảng Ninh làm thủ tục cấp CCCD cho công dân

Trong những năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị luôn xác định kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính ở địa phương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Với tầm quan trọng đó, hàng năm Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, các kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình về cải cách hành chính đến các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an Nam Long, Công an thị trấn Quán Hàu. Yêu cầu các đầu mối quán triệt phân công cán bộ thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về công tác CCHC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh công tác CCHC, những năm qua Công an huyện thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh về ANTT như: Luật Căn cước công dân, thi hành Hiến pháp 2013 trong CAND,… Việc phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến CBCS luôn được Ban chỉ huy Công an huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời thông qua các buổi giao ban đơn vị, các cuộc họp, đồng thời hướng dẫn CBCS truy cập vào mạng nội bộ Công an tỉnh để khai thác các văn bản quy phạm pháp luật mới cập nhật. Với nhiều biện pháp chỉ đạo và cách làm sáng tạo nên những năm qua mà đặc biệt trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND vì nhân dân phục vụ. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện trên một số lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; lĩnh vực cấp CCCD; lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú,..

Bên cạnh đó, Công an huyện chú trọng việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, các bước được thực hiện đúng quy trình, hồ sơ đúng theo quy định, hồ sơ giải quyết đúng thời gian luôn đạt tỷ lệ cao. Những trường hợp trễ hẹn đều có thông báo cho cá nhân, tổ chức biết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mỗi CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, niềm nở, chu đáo và tận tình hướng dẫn người dân kê khai các thủ tục hành chính. Niêm yết tất cả các quy định của Pháp luật có liên quan tại những nơi tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính để nhân dân biết, theo dõi, thực hiện. Phối hợp với các xã, thị trấn và các trường Trung học cơ sở tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh đến độ tuổi cấp CCCD làm thủ tục cấp CCCD được thực hiện ngoài giờ học và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Cung cấp số điện thoại của Đội QLHC về TTXH để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho người dân làm các thủ tục hành chính và giải đáp thắc mắc trong quá trình làm thủ tục, đồng thời thông báo những hồ sơ sai lệch trong công tác cấp CCCD để nhân dân kịp thời bổ sung giấy tờ điều chỉnh sai lệch hạn chế việc đi lại nhiều lần và giảm thời gian trả kết quả cho công dân. Phối hợp với Chi đoàn Công an huyện tổ chức tình nguyện cấp CCCD vào các ngày thứ 7, Phối hợp phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cấp CCCD lưu động cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đi lại. Kết hợp đổi mới CCHC  với việc xây dựng điển hình cán bộ QLHC về TTXH làm công tác “dân vận khéo” thông qua việc xây dựng mô hình dân vận, mô hình “4 tận tâm”, đổi mới cách nghĩ, cách làm tận tâm với công việc thực hiện nghiêm tư thế tác phong, luôn vui vẻ, niềm nở, khiêm tốn, tận tình, phấn đấu mỗi cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH giỏi về công tác dân vận.

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19 ngày 14/6/2017 về công bố danh sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay Công an huyện đã tích hợp với Bưu điện việc trả CCCD tại nhà cho nhân dân theo hình thức tự nguyện tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần không nhỏ tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho nhân dân. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Công an huyện Quảng Ninh theo chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã thực hiện tại Đội CSGT-TT-CĐ và đội QLHC về TTXH, mô hình một cửa đã đạt được kết quả thiết thực, tạo sự hài lòng của nhân dân, tổ chức khi đến giải quyết giao dịch. Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, số lượng công việc được tăng lên. Duy trì “Hòm thư điện tử” tại địa chỉ phản ánh kiến nghị caqn@gmail.com để tiếp nhận giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến CBCS Công an huyện và thông tin vi phạm tiêu cực trong việc xử lý vi phạm hành chính về TTATGT.

Qua triển khai tích cực công tác cải cách hành chính, Công an huyện Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho nhân dân và tổ chức đồng thời nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an, thực hiện nghiêm cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác CCHC trong thời gian tới, Công an huyện Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm sau:

1. Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với CBCS trong đơn vị qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của CBCS, chủ động ngăn ngừa, khắc phục những sai sót, vi phạm.

2. Chú trọng đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, nơi tiếp công dân, trang bị những thiết bị kỹ thuật cần thiết, thường xuyên kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

3. Đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong lực lượng Công an huyện Quảng Ninh.

Thiếu tá, Ths Nguyễn Khánh An       

Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh