Công an huyện Quảng Ninh quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên

329

Ngày 09/09/2022, Đảng bộ Công an huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham dự buổi học tập, quán triệt có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện và 95 đảng viên trong Đảng bộ.

Tại buổi học tập, quán triệt nghị quyết, Thượng tá Hoàng Giang Nam – Trưởng Công an huyện Quảng Ninh trực tiếp quán triệt, truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên Công an huyện Quảng Ninh.

Hội nghị nhằm quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị tới cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, CBCS để nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thông qua Hội nghị quán triệt này để cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết vào các Chương trình hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ của từng Đội nghiệp vụ, kế hoạch công tác của từng CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND.

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Quảng Ninh tham gia học tập quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Giang Nam cũng đã quán triệt các nội dung Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA, ngày 01/07/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong Công an nhân dân; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Trần Tuấn – V.Dương