Công an huyện Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động thực hiện Chỉ thị 04-BCA về Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào”Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

474

Sáng 02/7/2018, Công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Chỉ thị số 04-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Đ/c Đại tá Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng Công an huyện phát động thực hiện Chỉ thị 04-BCA đến CBCS

Tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng Công an huyện đã triển khai thực hiện Kế hoạch 704/KH-CAH, ngày 20/6/2018 của Công an huyện về Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA nhằm đổi mới nâng cao chất lượng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong Công an nhân dân. Yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung như: Tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 04; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Tham mưu tăng cường vai trò giám sát, đóng góp ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân; Tăng cường công tác quản lý đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát.   

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động thực hiện Chỉ thị 04-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an

 Lễ phát động đã được toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện hưởng ứng và đưa vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, cá nhân. Với tinh thần, quyết tâm cao, thời gian tới tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Chỉ thị 04-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

(Công an huyện Quảng Ninh)