Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức ra mắt, giao nhiệm vụ cho Công an Chính quy đảm nhiệm các Chức danh Công an xã

936

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, ngày 30/9/2019, Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã thống nhất với cấp ủy, chính quyền 03 xã được bố trí Công an chính quy đợt này tổ chức ra mắt, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã có mặt đông đủ tham gia buổi ra mắt và giao nhiệm vụ

Với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Trong giai đoạn này, Công an huyện Quảng Trạch có 11 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy được bố trí về 03 xã: Quảng Hưng, Quảng Thạch, Quảng Lưu. Những CBCS này được Công an huyện lựa chọn, đề xuất là những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Hưng phát biểu

Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ lần này không phải là cuộc thử nghiệm mà là thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tính tiên phong của người Đảng viên công an, bắt tay ngay vào công việc, bám sát địa bàn, khắc phục khó khăn, bám dân, gần gũi với nhân dân; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT; giải quyết cơ bản các tình hình, vụ việc xảy ra và các yêu cầu của nhân dân về ANTT tại cơ sở. Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân.

Đồng chí Trung tá Trương Việt Quảng – Phó trưởng Công an huyện phát biểu giao nhiệm vụ

Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Quảng trạch sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sát cánh cùng các đồng chí nhằm giúp các đồng chí yên tâm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình, làm chuyển biến tình hình một cách sớm nhất, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn mình phụ trách nói riêng, sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà nói chung. 

Trọng Văn-CAQT