Công an huyện Quảng Trạch tích cực tham gia ngày hội Hiến máu tình nguyện – Đợt I năm 2020.

534

Sáng ngày 24/7/2020, Ban chấp hành huyện Đoàn Quảng Trạch phối hợp với Trung tâm huyết học Trung ương Huế tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện – đợt I năm 2020. Hưởng ứng ngày hội, Đoàn thanh niên Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Công an huyện tham gia hiến máu, cứu người.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Quảng Trạch tham gia hiến máu tình nguyện

Với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an nhân dân, 30 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Công an huyện Quảng Trạch đã hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp hơn 50 đơn vị máu. Cùng với các Đoàn cơ sở khác, Ngày hội Hiến máu tình nguyện – Đợt I năm nay, đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Trạch đã tham gia hiến tặng được hơn 300 đơn vị máu, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho hàng ngàn bệnh nhân.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện tham gia đăng ký và ghi phiếu khai báo thông tin
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Quảng Trạch tham gia hiến máu tình nguyện

 

Công Minh