Công an huyện Quảng Trạch vận động người dân giao nộp 10 kg pháo, 01 súng quân dụng

179

Chỉ trong 02 ngày, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Quảng Trạch đã vận động người dân giao nộp 10 kg pháo, 01 súng quân dụng và 06 dao kiếm nguy hiểm.

Ngày 26/01/2022, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành vận động anh Bùi Thanh Tùng, trú tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch 03 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 04kg.

Pháo, súng quân dụng và hung khí nguy hiểm được Công an huyện Quảng Trạch vận động người dân giao nộp.

Trước đó, vào ngày 25/1/2022, qua công tác vận động, tuyên truyền Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Quảng Trạch đã vận động anh Lê Văn Hiển, ở thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã tự nguyện giao nộp 05 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng là 06 kg và 04 dao, kiếm các loại.

Cùng ngày, qua công tác nắm địa bàn và vận động quần chúng tại địa bàn cơ sở, anh Nguyễn Văn Hoàng, trú tại thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã tự nguyện giao nộp 01 súng quân dụng CKC và 02 dao kiếm các loại .

Trần Tuấn