Công an Huyện Tuyên Hóa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ

427

 

Cải cách hành chính là một nội dung quan trọng trong tiến trình đổi mới đất nước, là xu thế tất yếu, khách quan trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ở nước ta hiện nay. Vì vậy, thời gian qua Đảng, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010- 2020 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý xã hội của Nhà nước, phát triển nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Công an huyện Tuyên Hóa đã triển khai đồng bộ và toàn diện công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, nhờ vậy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Nổi bật là: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, hàng năm, Công an huyện Tuyên Hóa đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền HĐND, UBND huyện ban hành; tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, các đồn, Công an thị trấn, nhất là bộ phận tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của công dân, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Ban chỉ huy đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân tại đơn vị.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được đưa vào một trong những nội dung để xét danh hiệu thi đua hàng tháng, quý, năm. Để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, Công an huyện đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, mỗi CBCS không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Công an huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an về tăng cường công tác cải cách hành chính trong đơn vị. Sáu tháng đầu năm 2016, Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác cải cách hành chính; đổi mới toàn diện phương pháp làm việc của CBCS, mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn củng cố các điểm tiếp dân tại Công an xã, thị trấn để thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo đúng quy định.

Thực hiện tốt việc công khai minh bạch các biểu mẫu, thông tin, kết quả giải quyết công việc có liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân tại các phòng tiếp công dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác ứng trực, phát huy hiệu quả số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý về xây dựng lực lượng Công an nhân dân để tiếp nhận thông tin, phản ánh vụ việc liên quan đến ANTT, phản ánh tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân, tác phong, lề lối làm việc của CBCS; phân loại, xác minh làm rõ và giải quyết dứt điểm, đúng hạn những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công an. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định xử phạt hành chính theo thủ tục đơn giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm thi hành quyết định xử phạt nhanh và hiệu quả nhất. Đối với các bộ phận tiếp công dân để giải quyết thủ tục hành chính của Công an huyện thực hiện công tác tiếp dân tất cả các ngày trong tuần, duy trì chế độ làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần với phương châm “Ngày thứ 7 vì dân” để tiếp nhận và làm thủ tục cấp CMND, CCCD, đăng ký, quản lý phương tiện xe môt tô, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT, TTCC, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ngoài ra, tổ cấp phát CMND đã về tận các thôn, bản để cấp CMND cho nhân dân, các trường hợp già yếu, neo đơn, tàn tật…; cử cán bộ trực tiếp về tại hộ gia đình để làm thủ tục cấp CMND cho bà con; đồng thời phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện việc trả CMND tại nhà cho nhân dân theo hình thức tự nguyện để tránh lãng phí thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân.

Song song với các mặt công tác trên, Công an huyện còn tập trung hiện đại hóa công tác hành chính, từng bước ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật xem đây là khâu đột phá góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiêu biểu là cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm đăng ký, quản lý cư trú triển khai cho bộ phận tàng thư hộ khẩu và Công an các các thị trấn sử dụng, đã góp phần quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn; giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho công dân khi đến giao dịch; thuận lợi trong thực hiện các báo cáo định kỳ về công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn toàn huyện.

Nhờ triển khai tích cực công tác cải cách hành chính, Công an huyện Tuyên Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lựng Công an, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Công an huyện Tuyên Hóa làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân
Công an huyện Tuyên Hóa làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, Công an huyện Tuyên Hóa tập trung thực hiện một số mặt công tác sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong CAND theo chỉ đạo của Bộ Công an, của Lãnh đạo Công an tỉnh, coi đây là nội dung quan trọng xuyên suốt, là khâu đột phá để tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

2. Thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết các công việc của các nhân, tổ chức tại phòng tiếp dân của Công an huyện; tạo điều kiện cho người dân khi đến liên hệ và giải quyết công việc được thuận lợi nhất, hạn chế tối đa thời gian đi lại, không bị áp lực, ức chế về thủ tục; rà soát, giảm tối đa các thủ tục rườm rà hoặc không cần thiết.

3. Công khai, minh bạch về thủ tục, thời gian, lệ phí…, nhất là các thủ tục liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, như đăng ký quản lý cư trú, cấp thẻ căn cước công dân; đăng ký, quản lý phương tiện… qua đó chủ động rà soát các thủ tục hành chính cần bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế để phù hợp với tình hình mới, có tính khả thi, thuận lợi, đi vào thực tiễn cuộc sống.

4. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Lấy dân làm gốc” trong giải quyết mọi công việc; giải quyết công việc trên lĩnh vực QLHC về TTXH phải thực sự phục vụ nhân dân, gần dân, giúp dân và học hỏi dân. Coi đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính là cơ sở để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động của CBCS khi tiếp dân; xử lý nghiêm những hành vi những nhiểu, gây phiền hà, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Trung tá, Thạc sĩ Cao Ngọc Lâm    

                                                Phó Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa