Công an huyện Tuyên Hóa quyết liệt thực hiện Kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm”

105

Công an huyện Tuyên Hóa đang quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06.

Một số hình ảnh

Cao điểm “90 ngày, đêm” diễn ra từ nay đến hết ngày 31/12/2022 với 05 nhiệm vụ trọng tâm là: Cấp căn cước công dân (CCCD); bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử; công tác tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ 31/12/2022.

Một số hình ảnh

Như vậy, sau khi Sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng, thẻ CCCD gắn chip chính là loại giấy tờ quan trọng, tiện lợi để thực hiện các giao dịch cá nhân. Điều này, người dân cần nhanh chóng đi làm CCCD gắn chip càng sớm càng tốt, nhằm đảm bảo quyền lợi của chính bản thân. Sau ngày 01/01/2023, trường hợp đủ điều kiện mà vẫn chưa làm CCCD gắn chip sẽ có thể gặp khó khăn trong thực hiện các giao dịch, bởi thời điểm này sổ hộ khẩu đã bãi bỏ, không còn hiệu lực.

Một số hình ảnh

Công an Tuyên Hóa