Công an huyện Tuyên Hóa triển khai lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn

306

Xuất phát từ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Tuyên Hóa đã chọn các xã vùng Nam thuộc Đồn Tiến Hóa phụ trách để lắp đặt và đưa vào thử nghiệm mô hình Camera giám sát an ninh trật tự.

Địa bàn thuộc Đồn Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa quản lý gồm 06 xã: Văn Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa, Cao Quảng và Ngư Hóa. Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm ma túy, trộm cắp, gây rối TTCC vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an huyện Tuyên Hóa chỉ đạo Đồn Công  an Tiến Hóa khảo sát địa bàn, lấy ý kiến nhân dân về việc lắp đặt Camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. Sau một thời gian triển khai tổ chức tuyên truyền, vận động, người dân đã  nhất trí cao với chủ trương của Công an huyện Tuyên Hóa và tự nguyện đóng góp, kêu gọi hỗ trợ kinh phí lắp đặt Camera giám sát an ninh trật tự. Bước đầu đã tiến hành lắp đặt được 09 Camera trên các tuyến đường vào ra địa bàn của 06 xã và hệ thống máy chủ đặt tại trụ sở Đồn Công an Tiến Hóa.

 

Hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự ở địa 06 xã vùng Nam được lắp đặt hoàn chỉnh.

 

Việc vận hành, giám sát, khai thác các hình ảnh, dữ liệu từ hệ thống Camera nhằm giúp lực lượng Công an huyện quản lý tốt địa bàn, đối tượng, phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện những sai phạm về TTATGT, vệ sinh môi trường, góp phần củng cố và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

CBCS Đồn Công an Tiến Hóa được phân công trực 24/24 giờ đảm bảo cập nhật đầy đủ hình ảnh từ Camera giám sát ANTT.

Thời gian tới, Công an huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhân rộng mô hình lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Đồng Lê và các xã của huyện Tuyên Hóa.

 

TH