Công an phường Đồng Sơn: Tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng pháo

118

 

Nội dung trích từ clip tuyên truyền

Công an phường đã xây dựng clip tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cũng như thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao nhận thức, có ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật. Clip tuyên truyền của Công an phường được chia sẻ trên Facebook,zalo và được phát trên loa phát thanh của các tổ dân phố vào các ngày trong tuần.

Phối hợp MTTQVN phường, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội phụ nữ, Đoàn phường tổ chức tuyên truyền pháp luật

Ngày 24/01/2022, Công an phường phối hợp với MTTQVN phường và các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định 136/2020/NĐ-CP về phòng cháy, chữa cháy.

Tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng pháo tại trường THPT Đồng Sơn

Học sinh trường tiểu học số 2 Đồng Sơn cam kết là các “tuyên truyền viên” pháp luật nhỏ tuổi 

Học sinh trường THCS số 1 Đồng Sơn tìm hiểu các quy định về pháo

Trong các ngày 20/01 và 26/01/2022, Công an phường Đồng Sơn phối hợp với trường THCS số 1 Đồng Sơn, trường THPT Đồng Sơn, trường tiểu học số 2 Đồng Sơn tổ chức tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng pháo và hướng dẫn hơn 3.000 học sinh tham gia ký cam kết.

H.A