Công an phường Đức Ninh Đông vận động người dân giao nộp pháo và công cụ hỗ trợ.

446

Ngày 16/6/2020 qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới đã vận động người dân giao khoảng 3kg pháo nổ và nhiều kiếm, mã tấu, gậy.

Theo đó, anh Nguyễn Xuân Nam (SN 1990), trú tại TDP Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới đã đến giao nộp cho lực lượng Công an sau khi nhặt được hai hộp pháo nổ, loại 01 hộp chứa 36 quả với tổng trọng lượng khoảng 3kg.

Người dân tự nguyện giao nộp pháo tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an phường Đức Ninh Đông đã vận động người dân giao nộp 02 kiếm, 02 mã tấu và 01 gậy batong giấu dao. Công an phường đã tiến hành lập biên bản nhận theo quy định của pháp luật.

Người dân giao nộp công cụ hỗ trợ.

HTT