CÔNG AN PHƯỜNG HẢI ĐÌNH ĐẢM BẢO TỐT AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN

556

Xác định việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nên trong thời gian qua, Công an phường Hải Đình một mặt tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành cùng toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); mặt khác chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Công an phường Hải Đình kiểm tra lưu trú tại một nhà nghĩ

Theo đó, năm 2018, Công an phường Hải Đình đã tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền địa phương. Trển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Thông tư của Bộ Công an và Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, Công an thành phố Đồng Hới đề ra; nhất là tích cực tham mưu thực hiện: Chỉ thị 48- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT; phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố rà soát, lập danh sách và nắm tình hình người nước ngoài lưu trú, đến thăm thân nhân, tham quan du lịch trên địa bàn, quản lý chặt chẽ người địa phương đi lao động ở nước ngoài trở về địa phương.

Tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Hải Đình giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT; tham mưu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn về tăng cường công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân nhân nắm và cảnh giác; phối hợp với tư pháp UBND phường, Đoàn Thanh niên tổ chức 01 lớp giáo dục pháp luật cho 24 đối tượng; phối hợp Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý 10 đối tượng liên quan đến Ma túy, 05 đối tượng án treo, 01 trường hợp cai nghiệm tại gia đình theo Nghị định 94/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2018, Công an phường Hải Đình đã điều tra, kết luận 06/07 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 09 đối tượng, truy tố 09 đối tượng (không có người ở địa phương). Đạt tỷ lệ điều tra án 95,7/%. Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 18 vụ/37 đối tượng vi phạm pháp luật, thu nộp kho bạc Nhà nước 40.525.000 đồng.

Các mặt, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, được thực hiện có hiệu quả. Đã tiến hành kiểm tra 25.000 lượt cơ sở tạm trú, phát hiện nhắc nhở 36 trường hợp đăng ký tạm trú; kiểm tra 68 lượt tại các cơ sở lưu trú, cầm đồ, karaoke, massage. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tổ chức 07 điểm phát hiện tố giác tội phạm, 01 điểm tiếp nhận giao nộp vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và công khai số điện thoại CBCS Công an, lực lượng nòng cốt để nhân dân có điều kiện phát hiện tố giác tội phạm; tuyên truyền 08 đợt tại 04/04 tổ dân phố, 03 trường học và chợ Đồng Hới với trên 1.000 người tham gia; vận động nhân dân giao nộp nhiều loại trò chơi mang tính kích động bạo lực gồm 03 kiếm nhựa, 07 cung tên nhựa và 09 súng nhựa, 40 băng đĩa nhạc hình không tem nhãn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các trường học làm tốt công tác tuyên truyền về TTATGT đường bộ, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tổ chức 02 đợt phối hợp tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT cho 175 hộ gia đình.  xây dựng và duy trì 06 tuyến phố văn minh, đặc biệt là UBMTTQ phường đã triển khai xây dựng “Tuyến đường văn minh kiểu mẫu” tại đường Lê Lợi bước đầu đạt đươc kết quả đáng ghi nhận, là điểm nhấn trong công tác xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức hơn 80 đợt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, TTCC và TTĐT, phát hiện xử lý 159 trường hợp vi phạm, phạt tiền thu nộp Kho bạc Nhà nước 35.250.000 đồng. Thu giữ hàng chục ô, dù, biển hiệu quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông, không để hình thành tình trạng xe dù, bến cóc gây mất trật tự ATGT.

Tập thể chỉ huy, CBCS Công an phường Hải Đình luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc”, phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”…

Thời gian tới, để phát huy những thành tích đã đạt được. Công an phường Hải Đình tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tập trung nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, triển khai có hiệu quả, đồng bộ nhiều biện pháp công tác để giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tập trung lực lượng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm một cách có hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt ANTT phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân 2019.

Thanh Hoài