Công an phường Hải Thành vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

429

Theo đó, vừa qua, anh Phạm Xuân Nghĩa, sinh năm 1979, trú tại TDP1, phường Hải Thành tự nguyện giao nộp 02 cây đao tự chế và 01 gậy ba khúc; anh Hoàng Tiến Đạt, sinh năm 1997. trú tại TDP5, phường Hải Thành tự nguyện giao nộp 05 ống pháo hoa nổ; anh Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1990, trú tại TDP7, phường Hải Thành tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng quân dụng, loại tiểu liên và 01 cây dao tự chế. Công an phường Hải Thành đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận.

Q.H