Công an phường Nam Lý đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1412

Ngày 05/11/2021, Công an phường Nam Lý phối hợp Đội CSĐTTP về ma túy, Công an thành phố Đồng Hới thi hành Quyết định số 01/QĐ-TA, ngày 27/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đỗ Tấn Đạt, sinh ngày 10/01/1966, trú ở TDP12, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Đỗ Tấn Đạt là người nghiện ma túy từ năm 1995. Công an phường Nam Lý tham mưu cho UBND phường lập hồ sơ vận động Đỗ Tấn Đạt cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, Đỗ Tấn Đạt thiếu quyết tâm nên vẫn không cai nghiện thành công. Ngày 24/6/2021, Công an phường Nam Lý phát hiện bắt quả tang Đỗ Tấn Đạt có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép nên đã đề nghị UBND phường lập hồ sơ Giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời hạn 03 tháng.

Trong thời hạn chấp hành biện pháp Giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Đỗ Tấn Đạt không chịu tu dưỡng bản thân và tiếp tục tái phạm. Ngày 29/9/2021, Công an phường Nam Lý tiếp tục bắt quả tang Đỗ Tấn Đạt đang có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép nên đã tham mưu Chủ tịch UBND phường Nam Lý chấm dứt áp dụng biện pháp Giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 27/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đỗ Tấn Đạt trong thời hạn 18 tháng tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào ngày 01/6/2021, Công an phường Nam Lý đã lập hồ sơ đưa đối tượng Ngô Bảo Trung, sinh năm 1995, trú ở TDP15, phường Nam Lý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

H.H