Công an Quảng Bình hỗ trợ người dân gần 3.000 con vịt biển giống

1647

Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cấp phát miễn phí gần 3.000 con vịt biển giống để hỗ trợ người dân chăn nuôi phát triển kinh tế.

Công an Quảng Bình hỗ trợ người dân trên địa bàn gần 3.000 con vịt biển giống để phát triển kinh tế

Có 06 hộ dân được cấp giống vịt biển lần này. Trong đó 5 hộ dân tại địa bàn huyện Quảng Ninh được cấp mỗi hộ từ 200 đến 500 con/hộ; một hộ dân ở huyện Bố Trạch được cấp gần 400 con. Đây là giống vịt biển được Viện chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho Công an Quảng Bình để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế ở địa phương. Giống vịt được nghiên cứu lai tạo, có đặc điểm sức đề kháng cao, phù hợp với mọi môi trường chăn nuôi, như nước ngọt, nước mặn, nước lợ và có thời gian tăng trưởng từ 2,5 đến 3 tháng có thể xuất chuồng.

Công an Quảng Bình hỗ trợ người dân trên địa bàn gần 3.000 con vịt biển giống để phát triển kinh tế

Việc người dân được hỗ trợ giống vịt biển vào đầu mùa chăn nuôi là bước hỗ trợ kịp thời để người dân phát triển sản xuất và quan trọng hơn là cải tạo được những loại giống nuôi của địa phương, tăng giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trao vịt biển giống cho bà con nông dân tại trại chăn nuôi
Trao vịt biển giống cho bà con nông dân tại trại chăn nuôi
Rất nhiều bà con nông dân rất phấn khởi khi được lực lượng Công an Quảng Bình hỗ trợ miễn phí vịt biển giống
Vịt biển giống được Công an Quảng Bình cấp cho người nông dân để phát triển kinh tế
Vịt biển giống được Công an Quảng Bình cấp cho người nông dân để phát triển kinh tế

Ngô Quang Văn