Công an Quảng Bình: Kịp thời khởi công xây dựng nơi làm việc, nơi ở cho Công an chính quy tại các xã biên giới.

378

 

 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về việc đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà ở doanh trại cho Công an các xã, trước mắt là ưu tiên Công an các xã biên giới, Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực khảo sát và kịp thời tổ chức thi công nhà công vụ cho Công an các xã khu vực biên giới.

Tháng 4/2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 130/130 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 9 xã giáp biên giới Việt- Lào thuộc 5 huyện bao gồm: xã Thanh Hóa  của huyện Tuyên Hóa; xã Hóa Sơn, xã Dân Hóa, xã Thượng Hóa, xã Trọng Hóa của huyện Minh Hóa; xã Thượng Trạch của huyện Bố Trạch; xã Trường Sơn của huyện Quảng Ninh và  xã Lâm Thủy, Kim Thủy  của huyện Lệ Thủy.

Khởi công xây dựng nhà ở doanh trại và sinh soạt tại Công an xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Đa số ở các xã vùng biên giới, điều kiện làm việc, ăn ở của CBCS Công an xã còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết đều không có chổ ở, phải tận dụng không gian nơi làm việc để sinh hoạt, nghỉ ngơi. Vì vậy, với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Lãnh đạo Công an tỉnh, hiện nay 09 nhà công vụ cho Công an 09 xã vùng biên giới đã và đang tiến hành thi công. Đây là sự động viên kịp thời và thiết thực nhất để lực lượng Công an xã chính quy tại các xã nói chung, các xã biên giới nói riêng từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu vực biên giới.

Khởi công xây nhà ở doanh trại và sinh hoạt tại Công an Kim Thủy, Lâm Thủy của huyện Lệ Thủy.

Trước đó, ngay khi có chủ trương của Bộ, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND của 5 huyện để thống nhất phương án thực hiện . Theo đó, nhà công vụ của dự án sẽ được xây dựng theo hình thức lắp ghép, kiểu nhà thép tiền chế, có đầy đủ công trình phụ, bếp…đảm bảo yêu cầu làm việc và nghỉ ngơi cho CBCS.

T/h: N.O