Công an Quảng Bình: Lan tỏa phong trào đọc sách trong mỗi CBCS.  

392

 

Thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo ANTT, CBCS Công an Quảng Bình tìm đến niềm vui đọc sách và coi đây là món ăn tinh thần không thể thiếu. Dường như văn hóa đọc đang được dịp khơi dậy và lan tỏa mạnh trong mỗi CBCS.

Thư viện Công an tỉnh mở cửa vào các các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần  nhằm đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu kiến thức, nhất là những vấn đề liên quan đến pháp luật, nghiệp vụ công an của CBCS. Với 1.500 đầu sách về các chủ đề Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và lịch sử dân tộc, lịch sử ngành CAND nói chung và Công an Quảng Bình nói  riêng… Các đầu sách chuyên ngành phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản, sách văn hóa văn nghệ.  Thư viện Công an tỉnh  đã góp phần thúc đẩy phong trào đọc trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình khi mà trong bối cảnh hiện nay văn hóa đọc đang ít được quan tâm do một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ tập trung dành thời gian vào mạng xã hội, thế giới ảo…

Trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trên cơ sở đó, Công an Quảng Bình cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng. Hàng năm, theo kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã thường xuyên tập trung rà soát, bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản, duy trì hệ thống sách, báo trên các lĩnh vực.

Thư viện Công an tỉnh đã góp phần đẩy phong trào đọc trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình.

Hiện nay, Trang thư viện điện tử, Công an tỉnh cũng đã đi vào hoạt động giúp cho CBCS giảm bớt thủ tục, thời gian tìm kiếm tài liệu, thủ tục mượn sách, tài liệu giúp CBCS tiếp cận nguồn tư liệu, tài liệu nghiệp vụ của Công an tỉnh một cách nhanh chóng và tiện lợi, đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc sách và nghiên cứu tài liệu cho CBCS Công an các đơn vị địa phương.

 

N.O