Công an Quảng Bình: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

218

 

Chiều ngày 02/12/2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và xếp loại cán bộ đối với các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục tổ chức cán bộ – Bộ Công an.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã thông qua bản tự nhận xét, đánh giá của bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và quá trình thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực phụ trách như: Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; công tác an ninh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc… Theo đó, từng đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá những ưu điểm, kết quả làm được, những hạn chế, tồn tại và nêu các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Cụ thể, năm 2019 là năm Công an Quảng Bình gặt hái được nhiều thành công, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm, công tác điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nêu cao vai trò trách nhiệm trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc; gương mẫu, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, quan tâm đối với cơ sở. Chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2019 đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh theo thẩm quyền. Sau hội nghị, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ trực thuộc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh đã bỏ phiếu quy hoạch chức danh Bí thư, phó bí thư, UVBTV, UV Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

 

T/h: N.O