Công an Quảng Bình tiếp tục trao 10.000 con vịt biển giống và 1.000 cây cam giống đến tay các hộ nghèo trên địa bàn.

1552

Nhằm triển khai mô hình, phần việc Dân vận khéo, bằng hình thức hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế bền vững tại các huyện, thị xã, thành phố, Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bàn giao giống cây và vịt giống đến nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Đại diện Công an tỉnh trao những con vịt biển giống cho Công an các đơn vị địa phương, có trách nhiệm rà soát các hộ nghèo để cấp phát
Đại diện Công an tỉnh trao những con vịt biển giống cho Công an các đơn vị địa phương, có trách nhiệm rà soát các hộ nghèo để cấp phát
Đại diện Công an tỉnh trao những con vịt biển giống cho Công an các đơn vị địa phương, có trách nhiệm rà soát các hộ nghèo để cấp phát
Đại diện Công an tỉnh trao những con vịt biển giống cho Công an các đơn vị địa phương, có trách nhiệm rà soát các hộ nghèo để cấp phát

Để kịp thời giao tận tay các hộ dân nghèo trên địa bàn những con vịt biển giống và cây Cam giống, trong hai ngày 29 và 30/4/2020, Hội phụ nữ Công an Quảng Bình chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh giao hội phụ nữ Công an các đơn vị địa phương rà soát, nắm từng hộ dân nghèo tại các địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên  Hóa,  Minh Hóa, TX. Ba Đồn và Công an TP. Đồng Hới, phối hợp với hội phụ nữ địa phương trao 10.000 con vịt biển giống và 1.000 cây cam giống đến tay phụ nữ nghèo giúp họ phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Đây là giống vịt biển và cây Cam giống được Viện chăn nuôi, giống cây trồng Bộ NN&PTNT cấp Công an tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đơn vị địa phương nhận giống để hỗ trợ người dân tại địa bàn mình phụ trách.

Phụ nữ Công an huyện Bố Trạch giao vịt giống cho các hộ khó khăn trên địa bàn
Công an huyện Bố Trạch trao tận tay người dân
Công an huyện Bố Trạch trao đến tay người dân
Giống vịt biển được Viện chăn nuôi Bộ NN&PTNT cấp sinh trưởng nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đoàn công tác Công an Quảng Bình cùng đại diện chính quyền địa phương tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy trao vịt giống cho hộ dân nghèo.
Niềm vui của người dân khi được nhận hỗ trợ từ Công an Quảng Bình
Hướng dẫn người dân cách chăm sóc con giống.

Mô hình hỗ trợ  vịt biển giống và cây Cam giống giúp phụ nữ nghèo phát triển bền vững là phần việc có ý nghĩa thiết thực vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Vận chuyển cây giống để đưa tận tay người dân
Trao giống cây cam cho các hộ dân tại huyện Minh Hóa.
Cây cam giống hiệu quả kinh tế cao được Bộ NN&PTNT cấp.

Tính đến thời điểm này, Công an Quảng Bình trao đến tay nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 16.000 con vịt biển giống và 4000 cây cam giống, nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổ định cuộc sống

Thùy Trang