Công an Quảng Bình tổ chức hội nghị quán triệt Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ

96

Sáng ngày 1/11/2018, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngày 20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14. 02 Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 thay thế cho Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2011 và Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005. Đây là cơ sở pháp lý để lực lượng Cảnh vệ thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quy định rõ, cụ thể các trường hợp được sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong khi làm nhiệm vụ của các lực lượng chức năng.

 

Hội nghị tập trung nghe quán triệt, phổ biến 02 Bộ luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ.

 

Tại hội nghị này, các đại biểu được giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79 ngày 16/5/2018 và Nghị định số 71 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về triển khai thi hành Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ và các văn bản có liên quan…

Đây là 02 Bộ Luật có nội dung quan trọng liên quan thiết thực đến các mặt công tác Công an. Chính vì vậy, Công an Quảng Bình đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nói trên nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ cho Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh vận dụng tốt vào thực tiễn công tác.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh đề nghị Chỉ huy, CBCS Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong toàn thể CBCS theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đăng tải đầy đủ những nội dung của 02 Bộ luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

 

TH