Công an Quảng Trạch với mô hình “Thứ 6 không hẹn”

927

Ngày 02/4/2021, Công an huyện Quảng Trạch bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Thứ sáu không hẹn” trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong ngày thực hiện mô hình

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Trạch đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Trong đó, ngày 02/4/2021, Công an huyện Quảng Trạch đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Thứ Sáu không hẹn” trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ với nội dung: “Dành cố định ngày thứ Sáu trong tuần để giải quyết việc cấp đăng ký phương tiện cho Nhân dân; nếu hồ sơ công dân đã đầy đủ theo thủ tục quy định thì sẽ tiến hành trả kết quả ngay trong ngày”.

Trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện đã có gần 20 lượt người dân đến làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và được cấp đăng ký ngay trong ngày. Quá trình triển khai mô hình đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc rút ngắn thời gian chờ trả kết quả từ 02 ngày xuống còn 01 buổi, giảm bớt 02 lần đi lại của người dân.

Người dân được trả kết quả ngay trong ngày thực hiện mô hình

Qua khảo sát, những người dân đến giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn ủng hộ, đánh giá cao. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để Công an huyện tiếp tục sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức.

Famita