Công an thành phố Đồng Hới: Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên

79

       Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Đội CSPC tội phạm về môi trường Công an thành phố Đồng Hới và Công an phường Nam Lý đã tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm về môi trường; thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đoàn viên thanh niên, học sinh có ý thức phát hiện và chủ động phòng tránh.

2015-07-06_100843

       Công an thành phố đã đổi mới các hình thức tuyên truyền như kết hợp phát tờ rơi, sử dụng máy chiếu…để giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
        Dịp này, Công an thành phố cũng đã thông báo các số điện thoại đường dây nóng và các hộp thư tố giác tội phạm cho các đoàn viên thanh niên, học sinh biết để cung cấp cho cơ quan Công an các thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Đồng thời phối hợp BCH đoàn thanh niên phường Nam Lý đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên và học sinh, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè và hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2015. Qua đó nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy lùi tệ  nạn ma túy trên địa bàn phường; nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của thanh thiếu niên  trên địa bàn…