Công an tỉnh Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”

3606

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh Quảng Bình.

Ảnh minh họa.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết bằng chữ tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy. Đối tượng dự thi là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình. Để tham gia cuộc thi mỗi cá nhân hoặc tập thể (không quá 05 thành viên) trả lời theo 09 câu hỏi cụ thể như sau:

 

Câu 1. Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng?

Câu 2. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí, vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?

Câu 3. Điều 2 Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?

Câu 4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa “Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và “Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018?

Câu 5. Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về việc bảo vệ quyền con người như thế nào?

Câu 6. Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?

Câu 7. Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Câu 8. Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với sự thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?

Câu 9. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ an ninh mạng?

Theo đồng chí, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật An ninh mạng?

 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật An ninh mạng và chính sách của Đảng, Nhà nước ta về an ninh mạng.

Bài tham gia dự thi phải bảo đảm yêu cầu về nội dung và hình thức do ban tổ chức quy định. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi và gửi về Ban tổ chức trước 17h00’ ngày 04/11/2019. Cơ cấu giải thưởng ở Công an tỉnh gồm: Một giải nhất; hai giải nhì; năm giải ba; mười giải khuyến khích và một số giải phụ khác. Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh chọn 03 bài thi xuất sắc nhất để gửi về Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong đơn vị, địa phương mình trong buổi giao ban đầu tiên sau khi nhận được Kế hoạch tổ chức cuộc thi; cuộc thi phải được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Quảng Bình tham gia dự thi theo hình thức tập thể hoặc cá nhân.

        Pháp chế – PV01