Công an tỉnh Quảng Bình ra ấn phẩm Bản tin lực lượng Công an xã

49

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra ấn phẩm “Bản tin lực lượng Công an xã tỉnh Quảng Bình” nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Bản tin lực lượng Công an xã tỉnh Quảng Bình được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép xuất bản số 05/XBBT ngày 22/4/2020.

Bản tin lực lượng Công an xã là kênh thông tin quan trọng của Công an tỉnh Quảng Bình, được phát hành nhằm cổ vũ, khích lệ, động viên tinh thần, nâng cao năng lực, trách nhiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lực lượng Công an xã toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời phản ánh gương điển hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý Nhà nước về ANTT, qua đó phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu đạt hiệu quả cao trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an về nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong tình hình mới.

Bản tin lực lượng Công an xã tỉnh Quảng Bình số 01 nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định chính quy hóa lực lượng Công an xã là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Công an. Việc triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn trong thời gian gấp rút, với nhiều khó khăn về con người, cơ sở vật chất, chế độ chính sách. Nhưng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an TW, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của các sở, ban, ngành, Nhân dân trên địa bàn và trước hết là sự quyết tâm của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đến tháng 3-2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành bố trí 100% lực lượng Công an chính quy công tác tại 130 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Sự có mặt của Công an xã chính quy đã góp phần răn đe, ngăn ngừa các đối tượng phạm pháp, góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dâ. Cán bộ Công an xã chính quy gần dân, hiểu dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền và lực lượng Công an trên địa bàn.

Trần Tuấn