Công an tỉnh ra mắt thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

1580

Ngày 06/01/2022, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình. Tham dự lễ có Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Lễ ra mắt thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, từ ngày 06/01/2022, bộ phận một cửa của Công an Quảng Bình tại Trung tâm hành chính tỉnh sẽ là nơi tiếp nhận, giải quyết 31 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực, gồm: 7 thủ tục hành chính cấp, quản lý căn cước công dân; 16 thủ tục phòng cháy, chữa cháy; 3 thủ tục đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và 5 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tại bộ phận một cửa của Công an Quảng Bình tại Trung tâm hành chính tỉnh.

Tại lễ ra mắt, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác luôn được Công an tỉnh chú trọng và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các thủ tục hành chính của ngành Công an sẽ thực hiện theo phương châm “Nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng”.

Làm thủ tục cấp CCCD tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Được biết, năm 2021, Công an Quảng Bình được Bộ Công an đánh giá chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 26 cả nước (vượt 16 bậc so với năm 2020); khảo sát sự hài lòng của người dân đứng thứ Nhất toàn quốc.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Ngay sau lễ ra mắt, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính.

Trần Tuấn