Công an tỉnh tập huấn kiến thức về an ninh mạng năm 2019 các doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch

125

Sáng ngày 3/12/2019, Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về an ninh mạng năm 2019 các doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Giám đốc Sở du lịch Quảng Bình cùng đại diện hiệp hội du lịch; chỉ huy các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh.

 

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tập huấn kiến thức về an ninh mạng năm 2019, bao gồm các chuyên đề “Tình hình, thực trạng và giải pháp công tác bảo đảm an ninh mạng hiện nay liên quan lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và những vấn đề cần chú ý”.

Hội nghị tập huấn.

 

Thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo, nhân viên phụ trách về công nghệ thông tin của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh du lịch đối với chiến lược phát triển kinh tế du lịch của tỉnh, gắn với lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm du lịch. Trên cơ sở đó để các doanh nghiệp chủ động triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở của mình và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

PA04