Công an tỉnh tập huấn sử dụng hệ thống thư viện điện tử.

89

Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống thư viện điện tử cho chỉ huy các đơn vị trong Công an tỉnh, CBCS làm công tác liên quan.

 

Nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu tài liệu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ hoặc nghiên cứu, tra cứu tài liệu chính trị, pháp luật cho CBCS, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu thành công phần mềm thư viên điện tử Công an tỉnh và sẽ hoàn chỉnh, đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị tập trung chủ yếu các nội dung như cách nhận diện hệ thống khi đăng nhập, sử dụng chức năng cơ bản, đăng nhập với tài khoản đã được cung cấp cho mỗi cá nhân, tập thể, cách thức xem sách, tài liệu và một số chức năng khi xem sách, tài liệu dạng 3D (kiểu tạp chí), dạng văn bản và một số tính năng khác khi đăng nhập vào hệ thống.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Dương Trưởng phòng PV01 phát biểu tại hội nghị.

 

Thông qua hội nghị tập huấn, sẽ giúp cho CBCS giảm bớt thủ tục, thời gian tìm kiếm tài liệu, thủ tục mượn sách, tài liệu giúp CBCS tiếp cận nguồn tư liệu, tài liệu nghiệp vụ của Công an tỉnh một cách nhanh chóng và tiện lợi, đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc sách và nghiên cứu tài liệu cho CBCS Công an các đơn vị địa phương.

 Thùy Trang.