Công an tỉnh tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở

69

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều dân số và nhà ở Công an nhân dân.

Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đây là cuộc Tổng điều tra nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện, giúp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh an sinh xã hội, trong đó có các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân như lao động, việc làm, nhà ở và được thực hiện từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Tiến hành 10 năm một lần, năm 2019 là lần thứ 5 tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Việc tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng Công an tỉnh nhằm điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của Công an tỉnh; lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nơi tập trung lưu trữ, bảo quản và xử lý tài liệu tổng điều tra.

Đồng chí Trung tá Phạm Thanh Hoàng – Trưởng Phòng PC06 quán triệt một số nội dung tập huấn

Tại hội nghị các học viên đã được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công  tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra… đồng thời giải đáp những vấn đề có ý kiến thắc mắc, những nội dung cần lưu ý để thống nhất thực hiện và hoàn thành việc Tổng điều tra trong lực lượng Công an nhân dân.

Ngô Quang Văn