Công an TP. Đồng Hới tổ chức Lễ ký cam kết phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo

601

Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 20-01, Công an TP. Đồng Hới tổ chức Lễ ký cam kết phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo giữa các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn.

Lễ ký cam kết
phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo.

Theo quy luật, dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm xảy ra tình trạng sử dụng pháo nhiều nhất, phần lớn lượng pháo tiêu thụ trong năm sẽ được đưa ra sử dụng trong dịp này. Do đó, BCH Công an TP. Đồng Hới đã chỉ đạo Công an các xã, phường, Đội nghiệp vụ nắm rõ nhiệm vụ cụ thể; nghiêm túc, chủ động chỉ đạo thực hiện phòng ngừa, đấu tranh, bắt, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn mình; trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Các đơn vị để tình trạng vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn diễn biến phức tạp thì sẽ chịu trách nhiệm trước Trưởng Công an thành phố Đồng Hới.

Công an các xã, phường, Đội nghiệp vụ đã tiến hành ký cam kết sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm, nâng cao trách nhiệm, vai trò của từng cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trong dịp tết Nguyên đán 2020 và trong thời gian tiếp theo.

TT – H.Đ