Công an TP. Đồng Hới triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2020

336

Ngày 14-1, Công an TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2020. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Văn Phúc – UVTVTU, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hoàng Văn Tâm – Phó bí thư Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thuộc TP. Đồng Hới và đại diện chỉ huy Công an một số đơn vị, địa phương.

Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2020 của Công an TP. Đồng Hới.

Năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng Công an TP. Đồng Hới đã tập trung công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và cũng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Công an Thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai công tác Công an năm 2020 tại Công an TP. Đồng Hới.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong năm 2019, kết quả điều tra án chung đạt 98/107 vụ, đạt 92%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Kết quả điều tra, xử lý các loại tội phạm về TTXH, đã kết luận 70/79 vụ, đạt 89%, liên quan đến 145 đối tượng; tội phạm về kinh tế, chức vụ đã bắt, xử lý 9 vụ, liên quan đến 68 đối tượng, thu giữ 52,8kg pháo; tội phạm về ma túy bắt, xử lý 19 vụ, liên quan 37 đối tượng, thu giữ 1.981g ma túy các loại; bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã. Công tác quản lý nhà nước về ANTT từng bước được chú trọng, nâng cao hiệu quả và có sự chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  đã có những chuyển biến tích cực, huy động được sự ủng hộ sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tham mưu thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ động đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở; công tác xây dựng Đảng, XDLL đã được quan tâm, đổi mới…vv…

Trên cơ sở Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an TP. Đồng Hới năm 2020, với 9 nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời, ban hành chương trình công tác năm 2020, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2020 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với 10 nội dung trọng tâm.

Đồng chí Lê Văn Phúc – UVTVTU, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc – UVTVTU, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã chỉ rõ một số tồn tại, khuyết điểm và nhấn mạnh các nhiệm vụ mà Công an TP. Đồng Hới cần tập trung thực hiện như: cần triển khai thực hiện tốt các chương trình, Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm ANTT các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra tại địa phương; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo và tham mưu cấp ủy, chính quyền để xử lý các vụ việc kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; phối hợp với các lực lượng để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…vv…

Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác Công an năm 2020 Công an TP. Đồng Hới.

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy giúp Công an TP. Đồng Hới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Giám đốc đã chỉ ra 8 vấn đề mà Công an TP. Đồng Hới cần lưu ý trong việc đánh giá lại kết quả công tác Công an năm 2019. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm yêu cầu Công an TP. Đồng Hới cần thực hiện như: công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình cần tập trung đẩy mạnh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến ANQG; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm trộm, cướp tài sản, cướp giật tài sản..vv..; cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý tốt nhân hộ khẩu, đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về pháo; nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy hiệu quả mô hình camera giám sát; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn; tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, XDLL..vv..

Trần Tuấn