Công an TP. Đồng Hới triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019

284

Nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày thế giới phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy – 26/6”, Công an TP. Đồng Hới đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1508/CAĐH-MT, ngày 29/5/2019 về thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 (từ ngày 01/6/2019 đến 30/6/2019), chỉ đạo 16/16 Công an các xã, phường tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để chủ động đấu tranh đối với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Ban chỉ huy Công an thành phố đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an các xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy. Tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Công an TP. Đồng Hới thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Vân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một trong số biện pháp được Công an TP. Đồng Hới tập trung đẩy mạnh là tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp dạng đá (Methamphetamin) và loại ma túy ketamin, những loại ma túy mới vừa được bổ sung vào danh mục quản lý của nhà nước và các chất hướng thần khác; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản mới ban hành. Tính đến ngày 26/4/2019, Công an TP. Đồng Hới đã tổ chức tuyên truyền 17 buổi cho các tổ chức chính trị xã hội và người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới về Luật phòng chống ma túy, thực trạng tình hình tệ nạn ma túy với khoảng 1.500 lượt người tham gia.

Công an TP. Đồng Hới đã bắt, xử lý 18 vụ sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến 18 đối tượng; bắt, xử lý 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan đến 01 đối tượng; lập 02 hồ sơ đưa 02 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo NĐ111/NĐ-CP của Chính phủ; lập hồ sơ đưa 08 đối tượng vào diện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư theo NĐ94/NĐ-CP.

TT – Quế Hoa – Đ.H