Công an TX. Ba Đồn tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân năm 2020”

169

Sáng ngày 30-7, Công an TX. Ba Đồn đã tổ chức hội nghị nhằm triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân năm 2020”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể TX. Ba Đồn.

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ Công an TX. Ba Đồn đã không ngừng nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ; sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân năm 2020”

Những năm qua, Công an TX. Ba Đồn đã quyết liệt đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Kết quả, trong 3 năm qua đã điều tra, khám phá, đã làm rõ 206/219 vụ phạm pháp hình sự, bắt và lập hồ sơ xử lý trên 391 đối tượng, thu hồi tài sản giá trị hơn 900 triệu đồng trả lại cho người bị hại… Thông qua các hội nghị, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Ban chỉ huy Công an TX. Ba Đồn đã lắng nghe, tiếp thu một cách sâu sắc, toàn diện các ý kiến đóng góp của Nhân dân và đã giải trình, giải thích, trả lời ngay tại diễn đàn những nội dung, ý kiến nhân dân kiến nghị. Đồng thời, Công an thị xã đã kết hợp lòng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để Nhân dân hiểu rõ.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn đóng góp các ý kiến cho lực lượng Công an nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, đặc biệt như: đấu tranh với tệ nạn ma túy, tình trạng trộm chó, khai thác tài nguyên trái phép, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông…vv… Các ý kiến cũng mong muốn lực lượng Công an Thị xã cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và định hướng thông tin cho quần chúng Nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, trong thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch số 2219/KH-CAT-PX03 và Chủ tịch UBND thị xã đã có công văn số 964/UBND để chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân” năm 2020 ở Công an thị xã và các xã, phường trên địa bàn. Đây không chỉ là điều kiện để các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho lực lượng Công an TX. Ba Đồn mà còn để cho lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

TT