Công an TX. Ba Đồn vận động người dân giao nộp hơn 20kg pháo

176

Ngày 5-1, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TX. Ba Đồn cùng phối hợp với Tổ tăng cường đảm bảo ANTT của Công an tỉnh đã vận động 02 người dân trên địa bàn TX. Ba Đồn tự nguyện giao nộp 11 hộp pháo các loại 01 súng bắn điện.

Anh Nguyễn Quang Huy tự nguyện tự nguyện giao nộp 10 hộp pháo.

Người dân tự nguyện giao nộp là Nguyễn Quang Huy, trú tại TDP Thuỷ Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn đã tự nguyện giao nộp 10 hộp pháo loại 49 quả.

Anh Trương Quang Hùng tự nguyện giao nộp pháo và súng bắn điện.

Anh Trương Quang Hùng, trú tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn đã giao nộp 01 hộp pháo loại 36 quả, 01 súng bắn điện. Tổng trọng lượng pháo mà người dân tự nguyện giao nộp là 20,4kg.

Trần Tuấn