Công an TX. Ba Đồn vận động người dân giao nộp hơn 21kg pháo hoa nổ và nhiều VK, CCHT

935

 

Anh Hoàng Minh Hiếu tự nguyện giao nộp 10 hộp pháo hoa nổ.

Cụ thể, ngày 26/01/2022, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TX. Ba Đồn tiếp nhận từ anh Hoàng Minh Hiếu, trú tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn giao nộp 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả; anh Lê Anh Tuấn, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn giao nộp 05 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả. Tổng trọng lượng 15 hộp pháo khoảng 21 kg.

Anh Lê Anh Tuấn tự nguyện giao nộp 05 hộp pháo hoa nổ tại Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TX. Ba Đồn.

Trước đó, ngày 23/01/2022, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TX. Ba Đồn đã vận động anh Lê Xuân Tiến, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn giao nộp 01 khẩu súng bắn đạn cao su mini Zoraki 906 và anh Nguyễn Hữu Nghĩa, trú tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn giao nộp 01 khẩu súng cồn và 02 kiếm tự chế.

Thư Hoài – Trần Tuấn