Công an xã An Thủy vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo

347

Thời gian qua, lực lượng Công an xã An Thủy, huyện Lệ Thủy luôn đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo mà người dân đã giao nộp cho lực lượng Công an xã

Cụ thể, từ giữa tháng 5 đến nay, lực lượng Công an xã đã vận động người dân giao nộp 03 hộp pháo hoa (loại 36 quả) với trọng lượng 3,6kg; 02 hộp pháo hoa (loại 06 quả) với trọng lượng 4kg; 03 ống pháo hoa do nước ngoài sản xuất, 01 khẩu súng hơi tự chế; 04 khẩu súng cồn tự chế.

Ðể công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép tiếp tục đạt hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Công an xã An Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; thu hút sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Lan Phương