Công an xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch vận đông nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo

1453

Trong hai ngày 19 và 20/01/2021, lực lượng Công an xã Cự Nẫm đã vận động người dân tự nguyện giao nộp: 02 khẩu súng tự chế, 01 hộp pháo loại 36 quả, 01 thanh kiếm tự chế. Công an xã Cự Nẫm đã tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật và biểu dương tinh thần tự giác của quần chúng nhân dân.

  -CABT-