Công an xã Hàm Ninh vận động người dân tự nguyện giao nộp pháo

248

Vào ngày 01/12/2021, ông Nguyễn Trung Pháp, trú tại thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đã đến trụ sở Công an xã Hàm Ninh tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả.

Ông Nguyễn Trung Pháp tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ tại Công an xã Hàm Ninh.

Số pháo này được ông Nguyễn Trung Pháp nhặt được và qua nghe công tác tuyên truyền vận động của lực lượng Công an xã Hàm Ninh về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như nhận thức trách nhiệm của công dân về chấp hành pháp luật nên ông đã tự nguyện mang đi giao nộp.

Hiện Công an xã Hàm Ninh đã tiến hành tiếp nhận. Được biết, trước đó lực lượng Công an xã Hàm Ninh đã chủ động tiến hành các biện pháp vận động, tuyên truyền trong Nhân dân tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo đã được người dân đồng tình ủng hộ.

Trần Tuấn