CÔNG AN XÃ – “Mẹ đỡ đầu”

183

Nằm trong kế hoạch triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Công an xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiến hành rà soát, thống kê số trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua rà soát Công an xã đã trực tiếp nhận đỡ đầu, giúp đỡ, chăm sóc bé Lê Tâm Đan (sinh năm 2011), trú tại hộ ông Lê Thanh Khính (là ông nội của bé Tâm Đan) thuộc thôn Mít, xã Tây Trạch. Kinh phí hỗ trợ chăm sóc bé được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã tự nguyện đóng góp.

Thông qua hoạt động của chương trình “mẹ đỡ đầu” nhằm huy động sự chung tay, góp sức của toàn cộng đồng để làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc, đỡ đầu cho các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có cơ hội được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Qua đó giúp các em tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học tập, phấn đấu, rèn luyện để trở thành người sống có lý tưởng và có ích cho xã hội.

TN