Công an xã Ngư Hóa vận động người dân giao nộp 03 bộ xung kích điện

61

Ngày 26/7/2022, Công an xã Ngư Hóa vận động công dân Nguyễn Văn Dũng (SN 2000), ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa giao nộp 01 bộ xung kích điện.

Vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT

Trước đó, ngày 02/7/2022, Công an xã Ngư Hóa vận động người dân giao nộp 02 bộ xung kích điện.

Công an xã Ngư Hóa đã lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định.

Công an Tuyên Hóa