Công an xã Quảng Đông tổ chức ngày hội giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo

1043

Theo đó, Công an xã Quảng Đông đã triển khai hiệu quả Ngày hội giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong những ngày 30-31/01/2022 ( nhằm ngày 28-29/12 AL). Quần chúng Nhân dân trên địa bàn đã đến giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo cho Công an xã trước thời điểm đón giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Người dân đến giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo trước thời điểm đón giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Kết quả đã vận động, thu hồi được 06 hộp pháo hoa nổ, 02 kíp mìn, 01 súng kíp, 02 súng cồn tự chế, 12 dao kiếm các loại và 04 bình kích điện.

Đinh Hoàng