Công an xã Quảng Hợp vận động người dân giao nộp súng quân dụng

404

Ngày 09/02/2022, Công an xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) đã vận động ông Nguyễn Viết Xưng (Thanh Xuân, Quảng Hợp) giao nộp 01 khẩu súng quân dụng (tiểu liên PPS-43).

Ông Nguyễn Viết Xưng tự nguyện giao nộp súng quân dụng tại Công an xã Quảng Hợp.

Cũng thông qua công tác vận động, tuyên truyền, anh Đàm Xuân Lợi (làm việc tại xã Quảng Hợp) đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng hơi và 01 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả).

Anh Đàm Xuân Lợi (áo khoác vàng) giao nộp súng và pháo.

Công an xã Quảng Hợp đã tiếp nhận và làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Tuấn