CÔNG AN XÃ QUẢNG LIÊN ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

310

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã luôn ổn định và giữ vững; qua đó đã kiềm chế, giảm thiểu hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo thế trận an ninh vững chắc ngay tại cơ sở.

Công an xã phối hợp với BCH Đoàn xã về đảm bảo ANTT

Để giữ vững tốt ANTT trên địa bàn, Công an xã Quảng Liên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp công tác, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lực lượng Công an xã phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Để chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Công an xã Quảng Liên đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược vảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 46- CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ Chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Thông tư số 23/TT-BCA quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý Nhà nước về lĩnh vực ANTT.

Địa bàn xã Quảng Liên có 189 hộ gồm có 773 khẩu theo đạo Thiên chúa sinh hoạt chủ yếu tại nhà thờ xứ Chờ Sàng. Các hộ giáo dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã đã tuyên truyền lồng ghép các hội nghị của xã, thôn, phối hợp với ban văn hóa xá tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã về ANTT 14 đợt với hơn 920 người tham gia; TTATGT 02 đợt với 30 lượt người tham gia. Đồng thời tham gia phòng chống tội phạm, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ các loại đối tượng lầm lỗi trở thành người tốt.

Hướng dẫn cho nhân dân làm thủ tục tạm trú, tạm vắng, nhập khẩu, chuyển khẩu, điều chỉnh hộ khẩu theo đúng quy định của luật cư trú, thời gian nhanh, không gây phiền hà cho nhân dân, được nhân dân tin tưởng yêu mến. Điều chỉnh hộ khẩu cho 17 trường hợp sai sót ngày, tháng, năm sinh và tên đệm. Làm thủ tục cấp đổi số hộ khẩu cho 22 trường hợp. Tách hộ lập hộ mới cho 19 hộ. Nhập khẩu từ nơi khác chuyển đến 80 trường hợp, nhập sinh cho 12 cháu, chuyển đi nơi khác cho 15 nhân khẩu. Làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại CMND cho 131 trường hợp. Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh CMND cho 08 trường hợp bị sai lệch. Trên địa bàn có 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện; phối hợp với tổ công tác Công an huyện Quảng Trạch tổ chức 02 ca tuần đảm bảo ANTT với hơn 10 lượt người tham gia; Công an xã tổ chức 04 ca tuần đảm bảo ANTT với hơn 20 lượt người tham gia.

Công tác xây dựng, cũng cố mô hình, điển hình thường xuyên được chú trọng như: mô hình “Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở 5/5 thôn; mô hình “5 an toàn về ANTT” ở 5/5 thôn; mô hình “Trường học an toàn về ANTT” tại 3 trường: Trường THCS Quảng Liên, trường Tiểu học Quảng Liên, trường Mần Non Quảng Liên; mô hình “Xứ họ đạo an ninh” ở 5/5 thôn; mô hình “Thôn an toàn về ANTT” tại thôn 5/5 thôn.

Qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, quần chúng nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an xã phát hiện và cung cấp hàng chục tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Năm 2018 trên địa bàn xảy ra 18 vụ việc (17 vụ Trộm cắp tài sản, 01 vụ Đánh bạc). Công an xã xử lý 9 vụ; chuyển Công an huyện điều tra, giải quyết theo thẩm quyền 09 vụ, 02 đối tượng, thu hồi tài sản 95.000.000 đồng.

Ban Công an xã có 11 đồng chí, 01 Trưởng Công an xã, 01 phó Công an xã, 09 Công an viên. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; Công an xã đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ ”.

Nhờ phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong các mô hình tự quản về ANTT, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng thôn, xóm, từng cơ quan, doanh nghiệp. Đời sống nhân dân ngày được nâng cao, văn hóa – xã hội được đảm bảo, không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT; không xảy ra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó góp phần đáng kể vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo thế trận an ninh vững chắc ngay tại cơ sở.

Như Ý