Công an xã Quảng Thạch vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí.

583

 

Ngày 06/01/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Quảng Thạch đã vận động anh Nguyễn Ngọc Lâm đã tự nguyện đến trụ sở Công an xã Quảng Thạch giao nộp 01 khẩu súng cồn tự chế, 01 mã tấu cùng 01 kíp nổ.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm đến Công an xã Quảng Thạch để giao nộp vũ khí.
Số vũ khí mà anh Nguyễn Ngọc Lâm giao nộp.

Công an xã Quảng Thạch đã tiếp nhận số vũ khí trên, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công Minh