Công an xã Quảng Thạch vận động thu hồi 01 khẩu súng quân dụng và nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khác

487

Công an xã Quảng Thạch trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã vận động người dân tự nguyên giao nộp 01 khẩu súng AK cùng 08 viên đạn, 01 khẩu súng hơi, 01 kiếm nhật và 02 dao tự chế.

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ người dân tự nguyên giao nộp

Trong thời gian tới, Công an xã Quảng Thạch sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang cất giữ trái phép.

-CAQT-