Công an xã Sen Thủy với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

437

Trong những năm qua, lực lượng Công an xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tạo sức mạnh trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ đó đã tạo được tiền đề cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 

 

Công an xã Sen Thủy giao ban đầu tuần

 

 

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các nguyên nhân phát sinh tội phạm” phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và vận động nhân dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã từng bước được xã hội hóa trên địa bàn. Hiệu  quả rõ nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Sen Thủy đó là sự phối hợp giữa lực lượng Công an xã và Công an huyện với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nghị quyết liên tịch đã ký kết, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời bàn các biện pháp công tác trong thời gian tiếp theo, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt quy chế tuần tra kiểm soát tại các địa bàn giáp ranh với các xã, huyện trong cụm an ninh liên hoàn.

 

Trong hai năm (2015 và 2016) lực lượng Công an xã Sen Thủy đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động nhân dân xây dựng và duy trì mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm qua đường dây nóng liên thôn liên xã”, mô hình cụm giáp ranh phòng chống tội phạm có hiệu quả; thành lập 12 tổ an ninh nhân dân với 72 thành viên được phân bổ đều 12 thôn; chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn thành lập các tổ bảo vệ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an xã giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra. Phối hợp với Công an xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thường xuyên tổ chức tuyên truyền về pháp luật để bà con nhân dân nắm và thực hiện, tạo được mối quan hệ đoàn kết sức mạnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh. Tiếp nhận nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp có giá trỊ giúp lực lượng Công an xã trong việc phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm; gọi hỏi răn đe 36 đối tượng trong diện quản lý, xử lý 35 vụ việc vi phạm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhân dân xã Sen Thủy đã ngày càng chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Từ những nỗ lực quyết tâm của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể, mà chủ công là lực lượng Công an xã đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được ổn định, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm. Từ kinh nghiệm ở xã Sen Thủy cho thấy, nếu cấp uỷ, chính quyền quan tâm, lực lượng Công an xã làm tốt chức năng tham mưu và nòng cốt, huy động được các cấp, các ngành tham gia, xây dựng được các mô hình phù hợp, sáng tạo thì phong trào sẽ có sức sống và ngày càng phát triển vững chắc, tạo tiền đề trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 

Gianh Sông