Công an xã Thanh Thủy vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

1121

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Thanh Thuỷ đã lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện có hiệu qủa công tác quản lý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Qua đó đã vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và
pháo, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.
Sau thời gian tích cực tuyên truyền, vận động khéo léo, anh Lê Đình Tâm (SN
1994) ở Thôn 1 Thanh Mỹ, Thanh Thủy và anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1988), Nguyễn
Văn Thoan (SN 1980) đều ở thôn 2 Thanh Mỹ, Thanh Thuỷ đã tự nguyện đến CA xã
giao nộp 05 khẩu súng (03 khẩu súng hơi, 02 súng tự chế và 01 thanh kiếm). Kết quả này
đã góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí để gây án, gây mất ANTT tại địa phương.
Thời gian tới, Công an xã huy động tối đa lực lượng xuống tận địa bàn cơ sở, tranh thủ sự
ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao
nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ. Để tiếp tục khuyến khích, động viên người dân tự
giác giao nộp, CA xã sẽ tham mưu cho UBND xã kịp thời biểu dương, đề xuất khen
thưởng khi người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

 CAX Thanh Thủy