Công an xã Thuận Đức vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân

689

Thực hiện Chỉ đạo của Công an thành phố Đồng Hới về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, từ đầu tháng 5 đến nay, Công an xã Thuận Đức đã vận động Nhân dân giao nộp 02 khẩu súng hơi, 02 khẩu súng cồn, 02 hộp pháo và 05 loại dao kiếm, mã tấu các loại.

Số vũ khí Công an xã Thuận Đức vận động nhân dân giao nộp

Các loại vũ khí đều được Công an xã tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phạm tội tiềm ẩn trong nhân dân./.

Công an xã Thuận Đức