Công an xã Trung Trạch vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo

104

Theo đó, Công an xã Trung Trạch đã tiếp nhận 1 khẩu súng quân dụng K54 cùng 10 viên đạn của súng K54; 2 khẩu súng bằng khí nén và hơi cồn tự chế; cùng 2 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả do người dân tự nguyện giao nộp.

Một số vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo người dân đã giao nộp
Một số vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo người dân đã giao nộp

CABT