Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

29435

Ngày 10/3/2021, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ trưởng phòng, trưởng huyện

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các quyết định điều động 07 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng Công an huyện Quảng Ninh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh thanh tra, Công an tỉnh Quảng Bình; Đồng chí Thượng tá Hoàng Giang Nam, Chánh thanh tra, Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Quảng Ninh; Đồng chí Đại tá Đặng Văn Hoành, trưởng Công an huyện Bố Trạch được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ, Công an tỉnh; Đồng chí Thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bố Trạch; Đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Dương, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh; Đồng chí Thượng tá Từ Nhật Tú, Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh; Đồng chí Thượng tá Lê Chí Hùng, Trưởng phòng Hồ sơ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ trưởng phòng, trưởng huyện
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ trưởng phòng, trưởng huyện

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động lần này, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí trưởng phòng, trưởng huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, của người đứng đầu công an đơn vị, địa phương, cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý; tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động

Thượng tá Hoàng Giang Nam, đại diện các đồng chí được điều động lần này đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới cho các đồng chí trưởng phòng, trưởng huyện. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí điều động lần này rất mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Công an, cấp ủy chính quyền các cấp, hỗ trợ, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thượng tá Hoàng Giang Nam – Trưởng Công an huyện Quảng Ninh đại diện các đồng chí được điều động lần này đã phát biểu và xin hứa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Ngô Quang Văn