Công điện Công an tỉnh về ứng phó bão Conson

253

Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Công an tỉnh có Công điện gửi Thủ trưởng các phòng trực thuộc; Thủ trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã về việc ứng phó với diễn biến bão Conson và mưa lớn. Công điện nêu rõ:

Dự kiến đường đi của bão.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các phòng trực thuộc, Công an các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào diễn biến thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động lực lượng, phương tiện triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn.
  2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho Nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó, tác nghiệp tại thực địa và cứu giúp Nhân dân trong thiên tai.
  3. Bảo đảm ANTT trên địa bàn, an toàn về người, tài sản của Nhân dân; rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán Nhân dân, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu.
  4. Chủ động triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với diễn biến của bão, mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương:

– Đối với vùng đồng bằng và ven biển: Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn triển khai biện pháp bảo đảm an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; kiên quyết không để người ở lại chòi canh, lồng bè; tổ chức gia cố nhà ở, các công trình công cộng.

– Đối với vùng núi: Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; có phương án bảo đảm an toàn các hầm lò, khu khai thác khoáng sản; sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông, nhất là qua các nguồn, tràn, nước chảy xiết, các khu vực ngập lụt, chia cắt, kiên quyết không để người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

  1. Chủ động rà soát trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an để kịp thời di dời, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, trong trường hợp cần thiết tạm thời rút lực lượng để bảo đảm an toàn.
  2. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo diễn biến tình hình bão, mưa lũ, hậu quả, kết quả công tác ứng phó của lực lượng Công an và kiến nghị đề xuất (nếu có) về Ban Chỉ huy ƯPT Công an tỉnh trong báo cáo ngày (từ ngày 09/9/2021 đến khi kết thúc bão, mưa lũ) hoặc đột xuất.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng trực thuộc, Công an các huyện, thành phố, thị xã quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Ban Biên tập